Β' τάξη - οδηγίες για Πληροφορική Κύριο

Τρίτη, 28 Δεκέμβριος 2021 00:00

Οι σημειώσεις Α' τετραμήνου Πληροφορικής της Β' τάξης και υλικό μελέτης βρίσκονται εδώ.

Α' τάξη - Γραφίς

Δευτέρα, 23 Νοέμβριος 2020 00:00

Διαβάστε εδώ πληροφορίες για το σύστημα συνεργατικών εγγράφων "Γραφίς" του Π.Σ.Δ. (Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο).

Α' τάξη - Γραφίς 2

Δευτέρα, 21 Δεκέμβριος 2020 00:00

Διαβάστε εδώ οδηγίες δημιουργίας παρουσίασης στο σύστημα συνεργατικών εγγράφων "Γραφίς" του Π.Σ.Δ. (Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο).

Β' τάξη - Διερμηνευτής Γλώσσας

Κυριακή, 22 Νοέμβριος 2020 00:00

Δείτε οδηγίες για το λογισμικό "Διερμηνευτής της Γλώσσας".

Άσκηση ΑΤΜ

Παρασκευή, 20 Σεπτέμβριος 2019 00:00

Άσκηση ΑΤΜ

 

Γ' τάξη - ΑΕΠΠ

Δευτέρα, 11 Ιανουάριος 2016 00:00
Σελίδα 1 από 2
3377