Οδηγίες διαχείρισης e-me

Πέμπτη, 26 Μάρτιος 2020 00:00

Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς σχετικά με τη διαχείριση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας e-me.

 

Οδηγίες διαχείρισης eclass

Πέμπτη, 26 Μάρτιος 2020 00:00

Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς σχετικά με τη διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης (eclass).

3377