Διαβάστε την Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικής Μονάδας 22-23 του σχολείου μας :

Έκθεση Αξιολόγησης σχ. έτους 22-23

Διαβάστε την Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικής Μονάδας 23-24 του σχολείου μας :

 

Έκθεση Αξιολόγησης σχ. έτους 23-24.

Διαβάστε την Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικής Μονάδας 21-22 του σχολείου μας :

Έκθεση Αξιολόγησης σχ. έτους 21-22

Διαβάστε την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικής Μονάδας 21-22 του σχολείου μας :

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης σχ. έτους 21-22

3377